การแข่งขันกีฬาเปตอง กรมบัญชีกลางโอเพ่น ครั้งที่ ๑

การแข่งขันกีฬาเปตอง กรมบัญชีกลางโอเพ่น ครั้งที่ ๑

นางจินดา สังข์ศรีอินทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง กรมบัญชีกลางโอเพ่น ครั้งที่ ๑  โดยกรมบัญชีกลาง ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย และมีทีมนักกีฬาเยาวชนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้าร่วมการแข่งขันด้วย ณ สนามเปตองการท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๔

กรมบัญชีกลาง

http://www.cgd.go.th/

default